VERANDERENDE ROL VAN DE PRAKTIJKHOUDER.

De rol van de praktijkhouder veranderd steeds meer van behandelaar naar manager. Hierbij hoort een toenemend aantal taken en er wordt gevraagd om dimensie denken. Kijkend naar zowel het verleden, heden als de toekomst is er behoefte aan een duidelijk beleid op actuele thema’s binnen de gezondheidszorg. De applicatie bManager ondersteund praktijkhouders hierin met bewezen resultaat.

De thema’s vanuit het hoofdlijnenakkoord snijden de belangrijkste onderdelen binnen de veranderende zorgmarkt aan: De juiste zorg op de juiste plek, door de juiste professional, tegen de juiste prijs.
Zorg dichterbij huis als het kan, meer ruimte voor E-health en werken volgens vaste normen. Het verzamelen van uitkomst-/ proces- en stuurinformatie als continue input voor verbetering en een reductie op groei van zorgkosten tot 0% volumegroei in 2022.

Bij ongewijzigd beleid is er in 2022 sprake van een tekort van 100.000-125.000 zorgprofessionals. Steeds belangrijker worden het investeren in competenties/ vaardigheden/ aantrekkelijke en ambitieuze werkomgeving en het beteugelen van ongezonde concurrentie op de arbeidsmarkt. Innovatie (technologisch én sociaal) geven samen met minder administratieve lasten de benodigde ruimte voor meer zorgtaken.

fysio webshop assortiment pakketten uniek

MINDER ADMINISTRATIEVE DRUK.

Regels en registratie moeten passend zijn om verlies aan werkplezier en motivatie te voorkomen. Door vermindering van structuur en procesindicatoren en meer te richten op uitkomstregistraties vanuit de bestaande bronsystemen geeft bManager uw praktijk hier op eenvoudige wijze de ruimte voor.

De applicatie bManager is een integraal systeem voor het organiseren, besturen, verbeteren en compliant zijn van fysiopraktijken. Zo helpt het u om continue te voldoen aan alle certificeringseisen o.a. door met één druk op de knop een overzichtelijke proefaudit uit te voeren. Met bManager kunt u methodisch werken aan verbetering van uw organisatie en zorgt het voor transparantie van uw fysiopraktijk richting uw personeel en verschillende stakeholders. Het niveau van uw dienstverlening gaat omhoog, de positie richting zorgverzekeraars verbetert, de verantwoording/ verslaglegging zijn altijd centraal en direct beschikbaar en het maakt het voor u als praktijkhouder veel gemakkelijker. Daarnaast faciliteert standaardisatie van uw fysiopraktijk/ werkwijze een groeipad naar de toekomst met voldoende ruimte voor innovatie!

UW VOORDELEN.

  • Hypermoderne tool voor praktijksturing
  • Dashboard met KPI’s en KRI’s
  • Hanteerbaar maken van strategie/ doelen
  • Altijd aantoonbaar voldoen aan certificeringseisen
  • Verantwoording en verslaglegging altijd centraal en direct beschikbaar
  • Actieve signaalfunctie op over-/ onderscheiding drempelwaarden
  • Meer ruimte voor innovatie
  • Sterkere positie richting zorgverzekeraars
  • Een transparantere organisatie
  • Schaalbare toepassing: groeipad naar de toekomst

LAAT HET ONS WETEN.


GEÏNTEGREERDE APPLICATIE

SPECIFIEKE BRANCHE CONTENT

EENVOUDIG MODULAIR OP TE SCHALEN

“One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man.”

Jenny Smith, Theme Fusion

“Technology made large populations possible; large populations now make technology indispensable.”

Hannah Vermont, Theme Fusion

Onze oplossingen werken onder andere voor

FYSIOTHERAPIE
ZIT IN ONS DNA.